Blog

Metoda Volla, czyli nareszcie trafna diagnoza

O znaczeniu prawidłowego i szybkiego diagnozowania pacjentów napisano tomy, a mimo to trafne wytypowanie jednostki chorobowej zabiera często długie dni i tygodnie. Niektórym mogą pomóc alternatywne formy badania, które w pewnych obszarach umożliwiają precyzyjną ocenę stanu zdrowia pacjenta w bardzo krótkim czasie. Metoda Volla – ciągle zbyt mało znana – w wielu przypadkach umożliwia błyskawiczne znalezienie przyczyny dolegliwości, a dzięki temu można rozpocząć właściwe  leczenie bez chwili zwłoki.

Dr Reinhold Voll – jego przemyślenia i fascynacje

Ten niemiecki lekarz urodził się w roku 1909. Po studiach medycznych, gdy rozpoczął pracę jako lekarz, zdał sobie sprawę, że to, czego nauczył się do tej pory, bardzo często nie wystarcza lub w ogólne nie przekłada się na oczekiwane efekty w leczeniu pacjentów. Ponieważ od samego początku swojej medycznej drogi interesował się medycyną wschodu, szukał sposobu, aby przenieść na europejski grunt najcenniejsze zdobycze medycyny orientalnej. Już w połowie ubiegłego wieku opracował on metodę elektroakupunktury, która umożliwia dokładną ocenę stanu zdrowia pacjenta. Dzięki niej możliwe jest także wyselekcjonowanie patogenów, których do dziś współczesne metody diagnostyczne, uznane w medycynie akademickiej, nie są w stanie wychwycić.

Metoda Volla

Metoda dr Volla to tak zwany test obciążeń, który przeprowadza się, wykorzystując reguły tradycyjnej, chińskiej akupunktury. Specjalnym urządzeniem dokonuje się pomiarów oporu skóry w precyzyjnie wybranych punktach, leżących na obszarze meridianów, czyli kanałów energetycznych, znanych i wykorzystywanych właśnie w akupunkturze. Przebiegają one w różnych miejscach całego ciała człowieka, ale w elektroakupunkturze dr Volla, wykorzystuje się głównie te, które zlokalizowane są na stopach i dłoniach. Każdy meridian powiązany jest  z konkretnym organem  lub układem ludzkiego organizmu. Stopień przewodzenia poszczególnych meridianów jest odzwierciedleniem kondycji odpowiednich narządów ciała człowieka.

Diagnostyka metodą dr Volla

Dzięki tej metodzie można precyzyjnie dowiedzieć się, jak funkcjonuje cały organizm. Przede wszystkim badanie wykazuje obciążenia występujące u pacjenta takie, jak: obciążenie bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze i grzybicze. Stan narządów i układów ludzkiego organizmu oceniany jest jako normalny, patologiczny lub zapalny. Badanie pozwala wyodrębnić nie tylko podłoże choroby, ale także pomaga w doborze najlepszego sposobu leczenia. To wielka ulga dla pacjentów, bo – poddając się badaniu metodą dr Volla – otrzymują trafną diagnozę, która pozwala błyskawicznie zaplanować skuteczną terapię.

W czasie badania wykonywane są pomiary potencjałów bioenergetycznych znajdujących się w punktach akupunkturowych, które pokazują kondycję narządów i układów organizmu człowieka. Specjalne urządzenie dokonuje pomiarów stanu skóry. Gdy jej oporność jest zbyt niska, oznacza to zaostrzenie stanu danego narządu organizmu, a przy ostrych stanach przewlekłych oporność skóry wzrasta. Zatem dzięki temu badaniu można określić nie tylko przyczynę, ale także etap rozwoju schorzenia.